Hva skjedde med den nordiske bistandsmodellen?

bookmark

Seminar og debatt

mandag 12. april 2010, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Asle Toje, i samarbeid med Nordisk Ministerråd Oslo, med støtte fra NORAD og Fritt Ord

Inngang: Gratis

Finnes det en nordisk bistandsmodell? Seminaret vil ta for seg nordiske trender og agendaer i bruk og evaluering av bistand. Tre hovedspørsmål vil bli gjort til gjenstand for debatt:, riksrevisjonens rolle, bruk av tallfesting i evaluering av bistand og utviklingshjelpens historie.

Tanken er å gi ny innsikt i den fellesnordiske bistandstradisjonen; Forskjeller mellom de nordiske landene i henhold til mål og midler, hvordan riksrevisjonen har spilt en rolle i policy- formulering. Mellom de to panelene vil Rachel Glennerster skissere hvordan bistand kan bedre evalueres.

Program

09:30 Åpning ved Nordisk Råd
Dagfinn Høybråten, leder for Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

9:45-11:30: ’Erfaringsutveksling fra nordiske riksrevisjoner’
Innledninger ved:

Gina Funnemark leder av granskningsenheten, svensk riksrevisjon
«Balans mellan styrning och uppföljning – sett fra Sverige».

Knut Aarhus avdelingsdirektør, norsk riksrevisjon
«Hovedfunn fra nyere revisjon av norsk bistand og utfordringer videre"»

Berndt Lindman ledende effektivitetsrevisor, finsk riksrevisjon, OFR
«Från revision av enskilda projekt till granskning av biståndspolitikens mål och medel»

Jens Berthelsen Partner i Global Advice Network, DK (uavhengig).
«Relationerne mellem Danida og Rigsrevisionen, set i strategisk perspektiv»

Ordstyrer: Jarle Simensen, Professor i historie (UiO)

11:30–12:30 Enkel servering. Key-note speaker

Rachel Glennerster, Executive Director of the ALF Poverty Action Lab ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)

«Fighting poverty with scientific evidence: the use of randomized evaluations to promote development effectiveness».

12:30 – 14:30 ’Finnes det en nordisk bistandsmodell?’
Innledninger ved:

Helge Pharo, Professor i historie ved UIO, medforfatter av Norsk utviklingshjelps historie.
« Nordisk bistandssamarbeid i felten og hjemme »

Thorsten Borring Olesen, Professor i samtidshistorie ved Aarhus Universitet og medforfatter til Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005
«Nordisk bistand – mellem nordisme og udvikling»

Bertil Odén, Utviklingsøkonom. Forfatter av Biståndets idéhistoria.
« Svensk biståndspolitik – från nordisk vänsterytter till DAC-mittfältare »

M Juhani Koponen, Professor, Institute of Development Studies. Universitetet i Helsinki.
« Finlands bistånd mellan Norden, EU och Världsbanken »

Ordstyrer: Bjørn Hansen, Tidligere utenriksreporter, NRK.

Illustrasjon: Kristine Vintervold

Ingen arrangement