Hva skjedde med postmodernismen?

bookmark

Fredric R. Jameson om kulturelle former i vår tid

torsdag 27. november 2008, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Årets Holbergpris går til den amerikanske litteraturprofessoren Fredric R. Jameson for hans «fremragende bidrag til forståelsen av forholdet mellom sosiale formasjoner og kulturelle former». I hans kulturanalytiske prosjekt står beretningen om postmodernisme og postmodernitet sentralt – særlig gjennom den epokegjørende boka Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Hvordan ser han på denne perioden i dag? 

Møt Jameson i en uformell scenesamtale med den svenske litteraturviteren og estetikkprofessoren Sara Danius (The senses of modernism: technology, perception, and aesthetics) og medieviter og seniorrådgiver i Kulturdepartementet Dag Asbjørnsen (Dypt og grunnleggende overfladisk – den postmoderne filmens estetikk). Samtaleleder er idéhistoriker og journalist i Morgenbladet Bjarne Riiser Gundersen.

Ingen arrangement