Hva står på spill i utenrikspolitikken?

Hva står på spill i utenrikspolitikken?

bookmark

Partidebatt - valg 2017

torsdag 31. august 2017, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NUPI

Inngang: Gratis med påmelding

Utenrikspolitikk kommer neppe til å dominere valgkampen, noe som egentlig er paradoksalt. En rekke saker som dominerer den internasjonale dagsorden kan ha stor innvirkning på forholdene hjemme i Norge: Vil Vestens sanksjoner mot Russland strammes ytterligere til? Vil en ny migrasjonsbølge fra Syria nå oss? Hva vil Brexit bety for samarbeidet i Europa? Hvordan skal vi takle en økt terrortrussel? Vil et Trump-ledet USA fremdeles være vår viktigste allierte? Norske politiske partier har ulike syn på disse spørsmålene, så det er gode grunner for å diskutere utenrikspolitikk før valget.

NUPI inviterer til frokostdebatt på Litteraturhuset for å kaste lys over de politiske partienes – og folkets – synspunkter på norsk utenrikspolitikk før vi går til valgurnene i september. Fra de ulike partiene kommer:

  • SP: Sigbjørn Gjelsvik
  • SV: Bård Vegar Solhjell
  • FrP: Christian Tybring-Gjedde
  • AP: Anniken Huitfeldt
  • V: Ola Elvestuen
  • KrF: Hilde Frafjord Johnson
  • H: Trond Helleland
  • MdG: Rasmus Hansson

NUPI-direktør Ulf Sverdrup åpner og leder debatten gjennom morgentimene. Bakteppet for debatten er en omfattende undersøkelse gjort av NUPI som har sett på folkets holdning til og interesse for utenrikspolitikk.

Vi serverer lett frokost og kaffe fra 08.00. Debatten starter 08.30 og varer til 10.00. Vi regner med at det blir fullt, så husk å registrere deg her.

Ingen arrangement