Hvem er de nye terroristene?

bookmark

Åpent debattmøte

lørdag 4. oktober 2008, kl. 13:00

Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Inngang: Billett

I hvilken grad bidrar sikkerhetsdoktriner til å legitimere forfølgelse av opposisjonelle og bevegelser som arbeider for sosial endring? Sosiale bevegelser, opposisjonelle og kritiske journalister fortsetter å utsettes for trusler, intern fordrivelse og drap i Latin-Amerika. I tillegg ser det ut til å være en økning i falske anklager om ”terrorisme” som rettes mot personer som kjemper for sosial endring, snakker høyt om ubehagelige sannheter og formidler synspunktene til ”den andre sida” i de væpnede konfliktene i regionen. Vi vil se på eksempler fra Colombia og Mexico og åpne for sammenligning med andre deler av verden.

I panelet:
Journalisten William Parra fra TeleSUR, som har blitt utsatt for attentatforsøk og rettslig etterforskning fordi han dekker den colombianske konflikten på en måte som myndighetene misliker. Parra vil snakke om doktrinen om ”Den demokratiske sikkerhetspolitikken” til regjeringa Uribe, og hvordan han sjøl og andre kritiske stemmer utsettes for forfølgelse i Colombia.

Den politiske aktivisten Mariana Selvas vil snakke om den meksikanske regjeringas forfølgelse av Den andre kampanjen, en sammenslutning av sosiale bevegelser, og spesielt om Atenco-konflikten, som nådde nye høyder i 2006. Selvas har sonet nærmere 2 år i fengsel som politisk fange etter denne konflikten.

Professor i kriminologi Nils Christie vil analysere konseptene om sikkerhet og terrorisme fra et videre perspektiv og si noe om hva slags konsekvenser ”krigen mot terror” og dagens kriminalitetspolitikk har for enkeltmennesker og for rettsstaten.

Ordstyrer er Truls Lie, tidligere redaktør og grunnlegger av le Monde Diplomatique i Norge, nå kritiker/journalist i avisen. Han vil innlede møtet.

Ingen arrangement