Hvem er du?

bookmark

Kropp, identitet og historie

mandag 15. mars 2010, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Erling Sandmo

Inngang: Gratis

Den sveitsiske historikeren Valentin Groebner har skrevet flere skarpe og fantasifulle bøker om kroppens historie, og arbeider nå med historien om menneskekroppen som vare: død og levende, hel og i deler. Groebners arbeid er utgangspunktet for en samtale om det historiske forholdet mellom kropp og identitet og om hva det vil si å være noen. Det er et drastisk og interessant utgangspunkt for å avdekke ulike måter å være opptatt av fortiden på.

Valentin Groebner presenterer sitt nye prosjekt, viser bilder og diskuterer sitt forhold til fortiden, i diskusjon med forfatteren Espen Stueland og historikeren Anne Irene Riisøy. Samtalen blir ledet av Erling Sandmo. Arrangementet foregår på engelsk.

Valentin Groebner er professor i middelalder- og renessansehistorie ved Universitetet i Luzern i Sveits. Han har skrevet blant annet Defaced: The Visual Culture of Violence in the Late Middle Ages (2004), Who Are You? Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe (2004) og Das Mittelalter hört nicht auf (2008)

Espen Stueland er poet, kritiker og essayist. Hans siste bok er Gjennom kjøttet: Disseksjonen og kroppens kulturhistorie (2009).

Anne Irene Riisøy er historiker. Hun er post dok. ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Hun har blant annet gitt ut Sex, rett og religion (2006), oversatt til engelsk som Sexuality, Law and Legal Practice and the Reformation in Norway.

Seminaret er den andre i en serie møter rundt grunnleggende spørsmål om våre forhold til fortiden. Hva slags interesse, hvilket sug er det som trekker oss mot historien? Hva er det med fortiden? Profilerte historikere fra en rekke land blir invitert for å reflektere omkring dette helt grunnleggende og for å diskutere hva det er som driver dem. De vil få anledning til å møte både andre historikere og de som forvalter fortiden på andre måter, litterært, kunstnerisk og politisk. 

Seminarrekken er støttet av HF-fakultetet, Universitetet i Oslo

Ingen arrangement