Hvor er lykken?

bookmark

Her og nå eller der og da?

torsdag 16. april 2009, kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Arr - Idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Helt siden antikken har man stilt seg spørsmål om hva lykke er, hvordan den oppnås – og om man overhodet bør strebe etter den.

Arr – Idéhistorisk tidsskrift inviterer til debatt med historikere og lykkeforskere. Vi stiller spørsmålene: Hva er lykke i dag? Og hvordan har man forstått begrepet i andre kulturer og i tidligere perioder?

PANEL:

Ottar Hellevik, professor i statsvitenskap og forfatter av boken Jakten på den norske lykken.

Signe Howell, professor i sosialantropologi.

Øyvind Rabbås, professor i filosofi.

Ordstyrer: Johannes Løvhaug

Ingen arrangement