Hvor går okkupasjonshistorien? Hvor står motstandskampen?

bookmark

Intercity inviterer til debatt

fredag 9. januar 2009, kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Intercity

Inngang: Gratis

I panelet:
* Guri Hjeltnes, professor, forfatter av flere bøker om krigen, bl.a. om avisoppgjøret, levekår og krigsseilerne
* Odd-Bjørn Fure, direktør, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter,
* Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen
* Erling Fossen, bydoktor og publisist

Møteleder: Helge Høibraaten

Etter at Erling Fossen angrep i desember motstandskampen for unødvendig kjekkaseri, og Gunnar Sønsteby svarte med å si at Fossen la seg på  Nasjonal Samlings argumentasjon, har aviser, internett og andre medier vært fulle av all slags reaksjoner og innlegg. InterCity inviterer til debatt om alvoret i denne saken, og også om hva som beveger seg på forsknings- og idefeltet okkupasjonshistorie mer generelt. Hva er utrettet på forskningsfronten i de senere år? Publikasjonene strømmer på, og bildet blir stadig mer omfattende og nyansert. Trengs en mer grunnleggende omvurdering spesielt av motstandskampens rolle? Vil grundigere forskning tvert i mot styrke snarere enn å svekke motstandskampens betydning?

Ingen arrangement