Hvordan blir forsvarspolitikken etter valget?

Hvordan blir forsvarspolitikken etter valget?

bookmark

onsdag 23. august 2017, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Oslo forsvarsforening

Inngang: Gratis

Etter valget 11. september er det sannsynlig at enten Høyre eller Arbeiderpartiet vil ha en sentral posisjon i Norges regjering. Hvordan blir forsvarspolitikken hvis Høyre fortsetter ved makten, og hvordan vil den bli hvis Arbeiderpartiet får landets statsminister? Hva vil disse partiene prioritere i forsvarspolitikken? Og hvor stor innvirkning har det egentlig på forsvarspolitikken hvilke partier som sitter ved makten?

Onsdag 23. August kl. 18.30 inviterer Oslo Forsvarsforening til seminar om dette i kjelleren på Litteraturhuset. For å diskutere temaet har vi med oss Espen Barth Eide (Ap), Hårek Elvenes (H), seniorforsker Håkon Lunde Saxi og tidligere administrerende direktør å FFI Nils Holme.

Ordstyrer vil være Anne-Lise Hammer, Kommunikasjonssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Espen Barth Eide er stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti. Eide har vært statssekretær i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, var fra 2011 til 2012 forsvarsminister, og fra 2012 til 2013 utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. I 2014 ble han utnevnt som Kypros-spesialrådgiver for FNs generalsekretær og fram til august i år hadde han ansvaret for forhandlingene om gjenforening av Kypros. Han har også vært Direktør i Verdens Økonomiske Forum i Genève og var i mange år ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Eide står på 5. plass på Oslo Arbeiderpartis stortingsvalgliste i årets valg.

Hårek Elvenes er stortingsrepresentant for Høyre og er i dag medlem av justiskomiteen. Elvenes leder Høyres forsvars- og sikkerhetsutvalg og partiets arbeid med forsvarssaker i årets valgkamp. Fra 2007 og fram til han kom inn på Stortinget i 2013 var Elvenes regionssjef for Forsvarsbygg Nord-Norge. Han står på 6. plass på Akershus Høyres stortingsvalgliste i året valg.

Håkon Lunde Saxi er seniorforsker på Insitutt for forsvarsstudier (IFS). Saxi har vært tilsatt ved IFS siden 2009 og var doktorgradsstipendiat fra 2011 til 2015. Han har vært gjesteforsker både ved den britisk fellesoperative stabsskolen (JSCSC) og ved Stiftung Wissenschaft und Politik i Berlin. Fra september 2016 er han tilsatt som seniorforsker på prosjektet ”Det norske Forsvaret på Balkan”. Blant hans kompetanseområder er britisk og tysk forsvars- og sikkerhetspolitikk, norsk og nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk og nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

Nils Holme er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH og var fra 1993 til 2001 administrerende direktør på Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Holme er aktiv som foredragsholder og kommentator på forsvarspolitikk og det offentlige styre. Han var redaktør for notatet ”På vei mot et realistisk krigsforsvar” som ble gitt ut på oppdrag for Institutt for Forsvarsopplysning i juni i år. Notatet belyser virkningene for Forsvarets kapasitet for krigsforsvar dersom forsvarsbevilgningene økes til 2 % av BNP innen 2024.

Ingen arrangement