Hvordan styrke helsesystemer i sårbare stater?

Hvordan styrke helsesystemer i sårbare stater?

bookmark

torsdag 16. november 2017, kl. 14:30 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Redd Barna og Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis med påmelding

Hvordan kan universell helsedekning bidra til sterkere helsesystemer i sårbare stater?

Selv om vi har sett stor fremgang innen global helse de senere tiårene, er det fortsatt enorme forskjeller mellom land, og mellom fattige og rike innad i mange land. Rundt en milliard mennesker i verden har ikke tilgang til helsepersonell og helsetjenester. Kvinner og barn utgjør en uforholdsmessig stor andel av disse. En sentral utfordring er derfor hvordan vi kan oppnå universell dekning av primærhelsetjeneste i land preget av svake helsesystemer og store ulikheter?
Norge har tatt en lederrolle innen global helse og bevilget mer enn 3 milliarder kroner til global helse i 2017. Styrking av helsesystemer som når alle skal være en prioritet. Men har Norges investeringer i global helse hatt den ønskede effekten?

Paneldebatt med:

Aslak Brun, Avdelingsdirektør for Økonomi og Utvikling i Utenriksdepartementet.
Dr. Seth Berkley. CEO, Gavi (the Vaccine Alliance)
Tove Wang. Generalsekretær, Redd Barna

Ordstyrer:
Tore Godal, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet

• Gratis inngang
• Debatten foregår på engelsk
• Påmelding innen 13. november til Kim.Loraas@reddbarna.no

Ingen arrangement