Hvorfor demokrati?

bookmark

Professor Stein Ringen presenterer sin nye bok

mandag 27. oktober 2008, kl. 12:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Koloritt Forlag

Inngang: Billett

-Vi feirer demokratiet for mye, og reformerer det for lite!

Hva er det vi egentlig vil med demokratiet? Hvilke kjerneverdier ligger bak demokratiet som politisk system og styreform? Vi må ta vare på demokratiet ved å reformere det. Ringen skriver: ”Måten å beskytte demokratiet på er ikke å feire det, noe vi gjør for ofte, men å reformere det, noe vi gjør for sjelden”. Grunnloven trenger fornyelse. Boken inneholder en rekke forslag og ideer. Hva er demokratiets formål?

Stein Ringen er professor i sosiologi og sosialpolitikk ved Universitetet i Oxford. Han har tidligere arbeidet som journalist i NRK, sekretariatsleder for Levevilkårsundersøkelsen, professor i velferdsforskning ved Universitetet i Stockholm og avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Han har hatt en rekke gjesteprofessorater, blant annet i Berlin og Paris, rådgivningsoppdrag for FN og er æresdoktor ved Masaryk Universitetet i Tsjekkia. Stein Ringen har utgitt flere bøker som har vakt stor interesse og oppsikt.

Ingen arrangement