Hvorfor kom tyskerne?

bookmark

Debatt ledet av Guri Hjeltnes

torsdag 8. april 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Magasinet Levende historie

Inngang: Gratis

9. april er det sytti år siden okkupasjonen av Norge, men hvorfor kom tyskerne? Guri Hjeltnes, professor i historie ved BI, leder debatten: Hvilken betydning hadde det svake norske forsvaret? Hvilken rolle spilte Quisling? Ble Norge 9. april en brikke i stormaktsspillet i Europa?

Ingen arrangement