Ibsens fedre

bookmark

Lørdagsforedrag av Jørgen Lorentzen

lørdag 2. februar 2008, kl. 14:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Med Vildanden og Et dukkehjem satte Henrik Ibsen fingeren på et av de mest vesentlige betingelsene for et menneskes liv: familien. Vi kjenner alle hvilken betydning disse dramaenes kvinneskikkelser har fått. Nora frigjorde kvinnene. Men hva gjorde Helmer? I dette foredraget, som inngår i serien «Bøkene som forandret verden», vil Jørgen Lorentzen se nærmere på farsfigurene i de to mest kjente verkene av Henrik Ibsen. På overflaten finner en først og fremst en rekke problematiske skikkelser, fedrene er både tyranniske og autoritære. Resepsjonshistorien kan tyde på at menn har kommet særdeles dårlig ut av disse to verkene. Men kan det være at det også finnes gode fedre hos Ibsen? Jørgen Lorentzen er litteraturviter og post. doc på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, hvor han forsker på farskapets historie i litteraturen fra 1850 til i dag.

Ingen arrangement