Indaba Fagseminar

bookmark

Attitude: Perspektiver på identitet, atferd og "normalitet"

tirsdag 27. mai 2008, kl. 08:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Afrikan History Week

Inngang: Billett

”Indaba” er et kulturelt forankret fagseminar som gir ansatte i privat og offentlig virksomhet et møte med fagpersoner med afrikansk bakgrunn. Seminaret har fokus på teori og metode innen psykologi, sosialt arbeid, pedagogikk, kulturkunnskap, oppsøkende og forebyggende arbeid. Årets tema er ”ATTITUDE; Perspektiver på identitet, atferd og ”normalitet”.

Hovedforedragsholder er Dr Na’im Akbar, forsker og professor i klinisk psykologi ved Florida State University. Han er beskrevet som en av verdens mest prominente psykologer. Det vil også bli gruppearbeid om praktisk metode og møte med et tverrfaglig fagpanel. 

Med: Dr. Na’im Akbar (USA), Sylvia Abra E. Asmussen (NO), Toby Uche Mbamalu (NO) 

Hvem kan delta?
Indaba-seminaret er spesielt tilrettelagt for teoretikere, praktikere og studenter innen akademia, humanistiske fag, forskning, offentlig forvaltning, skoleverk og pedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, psykiatri, helsevesen, kultursektor, forebyggende tiltak og
organisasjonsliv.

Påmelding: Send e-post til indaba@afrikanhistoryweek.com med navn, arbeidssted og arbeidstittel og du får faktura tilsendt. 

Samarbeidspartnere: Afrikan Youth In Norway (AYIN) og Africa Centre for Information and Development (ACID)

Ingen arrangement