Indisk filosofi gir svar 1

Indisk filosofi gir svar

bookmark

Hva vet du egentlig om filosofien bak metodene meditasjon og yoga?

torsdag 14. september 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Karin Mæland

Inngang: Gratis

Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hva er meningen med livet? Filosofi er den vitenskapen som stiller disse spørsmålene, samtidig er nettopp disse spørsmålene dypt personlige og engasjerer oss som enkeltmennesker. Indisk filosofi bygger på en visdomstradisjon som strekker seg minst 3000 år tilbake i tid. Vi inviterer til debatt og spør: Hvordan besvarer indisk filosofi disse spørsmålene? Hva er relevansen og verdien av indisk filosofi? Er vi preget av stereotypier i vår tilnærming til indisk tenkning?

Program

Velkommen og introduksjon ved Karin Mæland

Innlegg fra panelet:

  • Jens Braarvig. Karakteristiske trekk ved indisk filosofi. Hvordan besvarer indisk filosofi sentrale filosofiske spørsmål?
  • Arne Johan Vetlesen. Vestens perspektiv. Har vi noe å lære?
  • Kathinka Frøystad. Stereotypier og det vi ikke ser. Hvordan forholder vi oss til tenkning fra fremmede kulturer – og spesielt India?

 

Paneldebatt ledet av Karin Mæland med utdypende spørsmål til deltagerne.

Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

 

I januar ble den indiske filosofiteksten Patanjalis Yoga Sutra utgitt på Aschehoug Forlag i Karin Mælands norske oversettelse og Hanne Tharaldsens kunstneriske tolkning. Det blir mulighet for å kjøpe boken etter programmet.

Jens Braarvig, professor i religionshistorie ved UiO. Braarvigs viktigste fagområder er indiske religiøse og filosofiske tradisjoner, litteratur og språk. Han har en rekke publikasjoner innen buddhisme og har oversatt litteratur fra gresk, sanskrit, akkadisk og sumeriske språk. Han er kjent for sin faglige nysgjerrighet, sitt engasjement og sin store kunnskap om verdens fortellertradisjon.

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, samfunnsdebattant og forfatter. Vetlesen har blant annet vært spaltist i Morgenbladet og Klassekampen og han holder regelmessig foredrag om blant annet møtepunktene mellom filosofi, etikk og psykiatri, og om miljøetikk. Han har utgitt 20 bøker, senest The Denial of Nature (2015). Han er kjent som en eminent formidler med et sterkt engasjement for menneskers livsbetingelser.

Kathinka Frøystad, professor i moderne Sør-Asia-studier og spesialist på India. Frøystads interesse ligger i skjæringsfeltet mellom religionsantropologi og politisk antropologi. Hun har tilbragt mye tid i India siden tidlig på 1990-tallet hvor hun har etablert nære bånd til et stort indisk miljø. Hun har svært god kjennskap til indiske grunnverdier, religiøs praksis og språk etter mange reiseopphold og intensive feltarbeid. Kathinka er kjent som en inspirerende og innsiktsfull foredragsholder.

Karin Mæland, lege, forfatter og masterstudent i filosofi ved UiO. Karin skriver for tiden masteroppgave om indisk filosofi ved UiO. Hun har studert sanskrit, filosofi og yoga i India hvor hun har bodd i 3 år. I januar ble Patanjalis Yoga Sutra utgitt i hennes norske oversettelse. Hun har også utgitt boken Yogafilosofi for Hjertet og er del av den musikalske duoen Spanda som utga albumet med samme navn i 2016. Karin er kjent for sin evne til å formidle filosofi gjennom ulike uttrykksformer, som fortellinger, chanting og yogaøvelser i tillegg til teoretiske tekster.

Ingen arrangement