Ingen skal utelatesFoto: NHF

Ingen skal utelates

bookmark

Seminar om funksjonshemmedes rettigheter

onsdag 6. desember 2017, kl. 09:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Atlas-alliansen, Norsk senter for menneskerettigheter og Plan Norge

Inngang: Gratis med påmelding

Med bærekraftsmålene har verdens land blitt enige om en felles plan for jobbe med utvikling frem mot år 2030. Et helt sentralt prinsipp i denne planen er at “ingen skal utelates”. Ingen skal leve i fattigdom, alle skal ha nok mat, alle skal ha god helse, tilgang på utdanning osv. Prinsippet om at ingen skal utelates innebærer at det må legges ned en ekstra innsats for de mest sårbare – ikke minst personer med funksjonsnedsettelser. For å få til dette er vi avhengige av å kunne kartlegge personer med funksjonshemmede og å måle i hvilken grad bistanden når disse personene.

Om du ikke telles, teller du ikke
Ufullstendig kartlegging av personer med funksjonsnedsettelser påvirker i hvilken grad bistanden legger til rette for å nå nettopp disse personene. Mange med funksjonsnedsettelser blir ikke registrert og er derfor “usynlige” for politikere, byråkrater og bistandsarbeidere. Derfor er det behov for bedre datainnhenting og bedre statistikk om personer med funksjonsnedsettelser.

Gjennom dette seminaret ønsker vi å øke kunnskapen om utviklingstiltak som inkluderer funksjonshemmede. I tillegg vil legge til rette for nye samarbeid.

Seminaret foregår på engelsk.

Information in english

 

På seminaret bidrar blant andre:
Rosangela Berman-Bieler, Seniorrådgiver på personer med funksjonsnedsettelser, Unicef.
Mitch Loeb, Washington Group on Disability Statistics.
Kjersti Skarstad, PhD-stipendiat med fokuks på rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser, Statsvitenskap, UiO.
Arnt Holte, Styreleder i Atlas-alliansen og generalsekretær i Blindeforbundet.
Inga Bostad, Direktør, Norsk senter for menneskerettigheter
Kjell Erik Øie, Generalsekretær, Plan Norge

Meld deg på seminaret

Ingen arrangement