Innvandring og kvinnehelse

Innvandring og kvinnehelse

bookmark

Hvordan bedre svangerskapsomsorgen i Norge?

torsdag 23. mars 2023, kl. 14:00 til kl. 18:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Mipreg-studien v/ Senter for kvinnehelse OUS og Institutt for Helse og Samfunn UiO

Inngang: Gratis - påmelding

Arrangementet streames live HER

Avslutningskonferanse for forskningsprosjektet Mipreg: bedre svangerskapsomsorg for nylig innvandrete kvinner i Norge.

Mipreg-studien går nå inn i sitt siste år og i den anledning vi ønsker å invitere deg til et åpen seminar om svangerskapsomsorgen til innvandrerkvinner i Norge. Vi har fått med oss både jordmødre, leger, forskere på feltet og beslutningstakere og tror vi skal få til en spennende samtale om veien videre for en likeverdig svangerskapsomsorg.

Programmet starter klokken 14, men vi inviterer til kaffe, kaker og mingling fra klokken 13:30.

 • Velkommen
 • Innlegg av prof. Birgitta Essen fra Uppsala universitet
  om utfordringer i forskningsfeltet
 • Presentasjon av resultatene fra de ulike prosjektene i Mipreg
 • Innlegg av Sarah Villadsen fra København Universitet
  om vårt «søsterprosjekt» i Danmark, MAMAACT
 • Servering av Wraps, mineralvann og kaffe
 • Innlegg fra «Avdeling for likeverdige helsetjenester OUS»
 • Paneldebatt «Hva er veien videre for en mer likestilt svangerskapsomsorg i Norge?»
  med blant annet jordmor Karen Juel, tolketjenesten ved OUS og statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden det vil serveres mat trenger vi at alle interesserte melder seg på via følgende skjema: https://nettskjema.no/a/285547.

For å lese mer om Mipreg-prosjektet og se endelig program kan dere følge Mipreg på facebook: MiPreg – bedre svangerskapsomsorg for nylig innvandrede kvinner | Facebook

Mer informasjon om Mipreg- prosjektet:

Mipreg studien består av 4 arbeidspakker som undersøker ulike aspekter av svangerskapsomsorgen til innvandrerkvinner i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Fødeavdelingene ved OUS og AHUS og Oslo Kommune Helseetaten.

I første fase bruker vi fødsels- og innvandringsregistre til å gjøre opp status for hvordan uheldig svangerskapsutfall for mor og barn varierer etter hvor mor selv er født. Vi har nå publisert 3 artikler på dette materialet og ytterligere 2 artikler er under skriving.

I andre fase har vi intervjuet 400 nylig innvandrede kvinner etter fødsel for å få vite hvordan de opplevde svangerskapsomsorgen i Norge. Vi har også dybdeintervjuet 20 kvinner samt 10 jordmødre/leger både ved helsestasjoner i Oslo og på tre fødeavdelinger om hvordan svangerskapsomsorgen er tilpasset en uensartet befolkning. Basert på kunnskapen som er ervervet fra de to første fasene av prosjektet, har vi designet en kompleks intervensjon der 150 nylig innvandrede kvinner er målgruppen for tiltak i svangerskapet som inkluderer ekstra kontroll hos jordmor/lege samt bedre informasjon til kvinnene om faresignaler i svangerskapet ved bruk av en informasjons «app» på mobil på kvinnens eget språk. I samme periode vil prosjektet pilotere et nettbasert kurs i migrasjonshelse for helsepersonell.

 

Du kan lese mer om prosjektet her:

Bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

En app skal hjelpe til med å oppdage komplikasjoner i svangerskapet tidligere – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

 

Ingen arrangement