Is Prophet Muhammad`s teaching relevant in Norway today?

bookmark

Det årlige Muhammad-foredraget

tirsdag 20. april 2010, kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Ahmadiyya Muslim Jamaat

Inngang: Gratis

De siste månedene har det pågått en debatt i media rundt muslimers praktisering av religionen islam. Et spørsmål som har vært stilt, er om det lar seg gjøre å praktisere islam fullt ut og samtidig være en god samfunnsborger i dagens vestlige samfunn. Enkelte episoder har skapt grobunn for mistanke og uro, og det har blitt uttrykt sterk kritikk av uttalelser enkelte muslimer har kommet med i offentligheten. Årets Muhammad-foredrag vil derfor berøre de teamene som har kommet frem i debatten, med særlig fokus på praktiseringen av islam i dagens samfunn.

Årets foredragsholder, Ataul Mujeeb Rashed, er imam for The London Mosque. Imam Rashed er utdannet teolog, og har lang erfaring innen dette feltet. Han har skrevet flere bøker om islam, og er også en annerkjent taler som har holdt foredrag blant annet ved universitetene i Oxford, Cambridge og Warwick.

Det er satt av tid til spørsmål etter foredraget

Foredraget er åpent for alle interesserte

Lett servering

 

Kontaktinfo: Faisal Suhel, tlf 41235366

Ingen arrangement