Jacob Aall, 1814 og 2014

bookmark

Næs Jernverksmusuem inviterer til miniseminar

tirsdag 18. november 2008, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Næs Jernverksmuseum

Inngang: Gratis

Jernverksmuseet har startet vandringen mot tohundreårsmarkeringen for 1814. Jernverkseieren og eidsvollsmannen Jacob Aall og hans livshistorie bør bli et interessant tema for den historiske behandlingen av det som skjedde i 1814 – og når det gjelder den norske samfunnsutviklingen i tiden før og etter. Dette er bakgrunnen for at museet nå blant annet tar initiativet til å få skrevet en grundig og omfattende biografi om Jacob Aall. Også på andre måter vil vi arbeide for en skikkelig behandling og presentasjon av ham og hans virke i årene fremover.

Kom og hør stortingspresident Thorbjørn Jagland, Erik Rudeng (Fritt Ord), Odd Arvid Storsveen (UiO), Jens Johan Hyvik (Høgskolen i Volda), Torun Kirby Torbo (fløytist), Gunnar Molden (Næs Jernverkmuseum) og Stein Ørnhøi.

www.jernverksmuseet.no

Ingen arrangement