Jakten på det ukjente virus

bookmark

Åpent debattmøte

torsdag 20. november 2008, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Forskningsetiske komiteer

Inngang: Gratis

Tre ganger hvert århundre rammes jordkloden av store epidemier. Å bekjempe slike ukjente virus er en oppgave forskere er evig opptatt av. At vi – folket – vil ha all mulig forsikring for ikke å bli syke, fører kanskje til at vi er rede til å skyve på etiske grenser for å få nødvendig kunnskap.

Debattmøtet åpnes av Matthias Kaiser, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Det blir deretter paneldebatt med utgangspunkt i forsker og journalist Gina Kolatas bok FLU – The Story of the Great Influenza Pendemic of 1918 and the Search for the Virus That Caused It

Deltakere:
Tor Bomann-Larsen, historiker og forfatter
Rune Bård Hansen, ass. sysselmann på Svalbard da gravene der ble åpnet
Oddbjørn Sørmoen, leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av humant skjelettmateriale ( Skjelettutvalget)
Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo, medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda
Kathrine Aspaas, journalist

Debatten ledes av Aslak Bonde

Mer info: www.etikkom.no

Møtet er åpent for alle – ingen påmelding

Ev. spørsmål: Forskningsetiske komiteer v/ Lise Ekern, tlf.: 23 31 83 11, e-post: lise.ekern@etikkom.no  

Ingen arrangement