Jeg. Individets kulturhistorie

bookmark

Peter Normann Waage i samtale med Thomas Hylland Eriksen

tirsdag 28. oktober 2008, kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Jeg er jeg. Uten jeg – min opplevende selvbevissthet – ville verden ikke finnes. Men jeg har ikke alltid vært jeg. Menneskets opplevelse av seg selv har forandret seg sterkt gjennom historien. Peter Normann Waage følger individets tilsynekomst: I filosofien fra Sokrates til Sartre, i litteraturen fra Homer til Harry Potter. I samtale med Thomas Hylland Eriksen.

Ingen arrangement