Jesu død – i jødisk perspektiv

bookmark

søndag 29. mars 2009, kl. 14:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Teologisk fakultet ved UiO

Inngang: Billett

JESU DØD – JØDISK PERSPEKTIV

Jesu død er et sentralt tema ikke bare i kristen tro, men også i kunst, musikk og litteratur. Vi vil ta fram en mindre kjent side, jødiske fortolkninger av Jesu død. Særlig på grunn av de gamle anklagene om at "jødene drepte Jesus" har dette vært et konfliktfylt tema.

"Marc Chagalls korsfestelsesbilder." Førsteamanuensis Ruth Danielsen, Høgskolen i Østfold, presenterer Chagalls mange bilder av Jesu korsfestelse plassert i jødiske miljøer, og ser dem i sammenheng med Chaim Potoks bøker om jødisk oppvekst i New York i etterkrigstiden.
"Jesu død hos jødiske historikere." Professor Halvor Moxnes, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, drøfter jødiske forskeres fortolkning av Jesu død.
Tid for samtale.

Programmet er en del av virksomheten til forskningsprosjektet Jesus in Cultural Complexity (NFR).

Ingen arrangement