Journey to Extremism

Journey to Extremism

bookmark

Lansering av ny UNDP-rapport

fredag 15. september 2017, kl. 09:00 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: UNDP Nordic Representation Office

Inngang: Gratis

UNDP ønsker velkommen til den norske lanseringen av en ny UNDP-rapport om forebygging av voldelig ekstremisme.

Deltakere:
Laila Bokhari, statssekretær i Utenriksdepartementet (Norge)
Abdoulaye Mar Dieye, Assisterende generalsekretær i FN og direktør for UNDPs Afrika-avdeling
Alexander Avanessov, Spesialrådgiver for forebygging av voldelig ekstremisme, UNDPs avdeling for policy og programstøtte
med flere

Ordstyrer: Sarah Lister, direktør for UNDP Oslo Governance Centre

Veksten og konsekvensene av voldelig ekstremisme bidrar til reversering av utviklingsframskrittene på det afrikanske kontinentet og kan true utviklingen i tiår framover. UNDP anslår at mer enn 33 300 mennesker i Afrika mistet livet i voldelige ekstremistaksjoner mellom 2011 og 2016. I tillegg har millioner mistet sitt levebrød som følge av tvungen forflytning eller tap av forsørger.

Gjennom sitt program for å forebygge voldelig ekstremisme, har UNDPs regionale kontor i Afrika intervjuet tidligere rekrutter fra flere voldelige ekstremistgrupper over hele kontinentet, som Boko Haram, Al Shabaab og IS. Totalt ble 718 personer intervjuet, inkludert 495 personer som frivillig ble med i voldelige ekstremistgrupper, 78 personer som ble tvunget til å bli med, og 145 personer som ikke hadde blitt med, men som var i lignende livssituasjoner som rekruttene.

Forskningsprosjektets overordnede mål er å akselerere overgangen fra teori til praksis med hensyn til utviklingssektorens rolle i forebygging og bekjempelse av voldelig ekstremisme. Funnene og anbefalingene fra studien representerer første skritt i denne retningen.

Arrangementet holdes på engelsk og er åpent for alle interesserte.

Ingen arrangement