Klima – hva skjer

bookmark

Debatt

tirsdag 30. oktober 2007, kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Font forlag

Inngang: Billett

Ved tildelingen av Nobels fredspris til FNs klimapanel og Al Gore, ble klimatrusselen for alvor løftet opp på et høyt nivå — i menigmanns bevissthet såvel som på den politiske dagsorden. En av verdens fremste klimaforskere, NASAs James E. Hansen, sier det på denne måten:

«Ny vitenskapelig kunnskap om jordens klima som er blitt tilgjengelig de siste årene, har dyptgripende implikasjoner.
Vi er ved et vendepunkt. Dersom vi ikke beveger oss i en grunnleggende ny retning for hvordan vi skaffer oss
energi, vil vi sette i gang ustoppelige og irreversible klimaendringer.»

Hansens advarsel står skrevet i forordet han har levert til Ole Mathismoens nye bok KLIMA – HVA SKJER. For å
belyse noen av de utfordringer klimaendringene representerer, inviterer Font Forlag deg til et arrangement på det nye
Litteraturhuset i Wergelandsveien 29 i Oslo, tirsdag 30. oktober kl. 16.00. Der vil flere sentrale aktører dele
sine tanker om problemstillinger knyttet til hva som skjer − og til hva som kan gjøres.

I panelet:

ERIK SOLHEIM
Miljø- og
utviklingsminister

FREDERIC HAUGE
Leder av Bellona

EYSTEIN JANSEN
Professor ved Bjerknessenteret
for klimaforskning og
medlem av FNs Klimapanel

OLE MATHISMOEN
Journalist og forfatter av
boken KLIMA – HVA SKJER

Ingen arrangement