Klimaendringer, flom og ekstremvær

Klimaendringer, flom og ekstremvær

bookmark

Foredrag og debatt

torsdag 26. oktober 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norge-Nepalforeningen

Inngang: Gratis

Flomkatastrofer preger nyhetsbildet, både i Norge og ute i verden. Mens storm- og flom i USA i august fikk mest oppmerksomhet i medier her hjemme, omkom minst 1200 i flom i India, Nepal og Bangladesh. 40 millioner mennesker var rammet. En tredel av Nepal var oversvømmet, viktige rismarker og 200.000 hus ble ødelagt. Samme høst har norske kommuner møtt på rødt flomvarsel fra NVE, og forsikringsselskapene har mottatt tusenvis av flomskademeldinger.

Vi tar utgangspunkt i Norge og Nepal og ser på situasjonen og framtidsutsiktene også i en større regional kontekst, Sør-Asia. Hvordan skal vi møte utfordringene? Hvem rammes særlig og hvorfor rammes de så hardt. Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi forebygge? Hvilke paralleller kan vi trekke mellom Norge og Nepal?

Et panel av kunnskapsrike og engasjerte personer som forsker, arbeider med eller er engasjert i klima, flom, teknologi, samfunn, matsikkerhet, bistand og/eller bilateralt samarbeid er invitert.

Vi gleder oss til å høre fra:

Irene Brox Nilsen, hydrolog og ansatt ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Effekten av klimaendringer på flom, klimatilpasningsarbeid i Norges kommuner, og hva som skiller flom i Norge og Nepal.

Tor Halfdan Aase, professor i geografi ved universitetet i Bergen og ved CICERO, og med i forskningsprosjektet «The Himalayan Climate Change Adaption Program» (HICAP). Aase har årelang erfaring med forskning på effekten av klimaendringer i Himalaya, og er redaktør for den nylig utgitte boken “Climate Change and the Future of Himalayan farming”.

Peter Andersen, Førsteamanuensis ved Institutt for geografi fra Universitetet i Bergen (UiB). Forsker blant annet på miljønarrativer, og hva slags effekt kombinasjonen av klimaendringer, elstremvær og sosialpolitiske forhold har på jordbruk og ernæring i Nepal.

Marit Erdal, Fungerende Daglig Leder i FIAN Norge, som sammen med sin lokale partner organisasjon FIAN Nepal arbeider for å dokumentere og løse brudd på retten til mat og ernæring i flomrammede Terai, Nepal.

Ordstyrer Aina Grødahl, styreleder i Norge-Nepalforeningen. Til daglig ansvar for Utviklingsfondets miljø- og bistandsarbeid i Nepal.

I pausen serveres snacks og det blir tid til en prat med andre med interesse for temaet og vennskapet Norge-Nepal. Det blir også salg av boka Adventures in Nepal, og mulighet til å bli bedre kjent med hva Norge-Nepalforeningen gjør og står for.

Arrangementsinformasjon oppdateres fortløpende på Facebook og foreningens hjemmeside.

Vel møtt!

Ingen arrangement