Klimaforhandlinger sett fra Sør

bookmark

En grønn og rettferdig klimaavtale?

onsdag 4. november 2009, kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Attac Norge

Inngang: Billett

FNs klimaforhandlinger i København i desember har som mål å skape et nytt globalt rammeverk for å redusere CO2-utslipp. Hvem tar regninga for klimakrisen? På hvilke områder er rike og fattige lands interesser i konflikt?

Bare en uke før klimaforhandlingene i København, møtes WTO til ministermøte i Geneve. På mange områder har handelsregelverk vært et hinder for effektive miljøavtaler og reguleringer. Hvilke konsekvenser kan WTO-forhandlingene i Geneve ha for resultatene av klimaforhandlingene i København? Hva er det verst tenkelige utfallet for utviklingsland? Og hva ville vært et godt resultat, både for klimaet og for utviklingsland?

Nicola Bullard fra Focus on the Global South kommer til Oslo for å belyse noen av disse spørsmålene. Etterfølgende kommentarer fra Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom og Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Mer info: www.attac.no

Ingen arrangement