Klimafiksing for dummiesÅ manipulere askeskyer for å dimme sollyset er en av klimateknologiene det forskes på. Her fra et utbrudd på St. Helena. Foto: Creative Commons

Klimafiksing for dummies

bookmark

Lørdagsfordrag ved Helene Muri

lørdag 9. mars 2019, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert onsdag 29. mai 2019, kl. 15:54

15:54

Foredraget er nå tilgjengelig som podkast!

Kunstige skyer, fabrikkerte vulkanutbrudd og oppfanging av karbon fra lufta: Inntil nylig ble dette oppfattet som utopiske og urealistiske klimaløsninger, men nå bruker stadig flere forskere tid på såkalt klimafiksing, altså klimateknologi som skal kjøle ned klimaet snarere enn å redusere klimagassutslipp. Hvordan havnet vi her? Kan vi løse klimaproblemene ved å leke Gud, eller var det den holdningen som skapte problemet i utgangspunktet?

Helene Muri er forsker ved NTNU og jobber hovedsakelig med klima- og miljøaspekter knyttet til Paris-avtalen, med negative utslippsteknologier og solar geoengineering. Nå vil hun gi et innblikk i noen av de mest omdiskuterte klimaløsningene og diskutere hvor vidt de faktisk kan spille en rolle i å løse klimaproblemet.