Strategidiskusjon: Klima 1Foto: Creative commons

Strategidiskusjon: Klima

bookmark

Arne Johan Vetlesen, Linn Stalsberg, Anja Bakken Riise og Bernhard Ellefsen

onsdag 20. mars 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Oppdatert onsdag 29. mai 2019, kl. 15:54

15:54

Arrangement er nå tilgjengelig som podkast!

Hva er egentlig vitsen i å sortere i grønne og blå poser når det bare går verre og verre med miljø og klima? Burde vi ikke alle i stedet lenke oss fast til en oljeplattform, spurte journalist Linn Stalsberg hos Agenda Magasin i høst. Etter en rekordvarm sommer satt hun igjen med en bismak av menneskeskapte klimaendringer. Hvordan kan man omdanne ubehaget, apatien og den stille sorgen over arter som forsvinner til handling?

Det er også noe av utgangspunktet for boka Hva skal vi svare våre barn? som filosof Arne Johan Vetlesen har skrevet sammen med sosiologen Rasmus Willig. Her tar de for seg noen av fellene som hindrer oss fra å forholde oss til miljøkrisa, som intetsigende forbruk, teknologioptimisme og virkelighetsflukt.

Selv om politikerne snakker om vår tids største utfordring, fortsetter de å lede Norge i feil retning, uten noen stor protest fra folket. Flesteparten av oss holder sorgene og bekymringene våre for oss selv. Framtiden i våre henders ferske leder Anja Bakken Riise har vist ambisjoner om nytenkning om forholdet mellom det private og det politiske. Hvor skal vi finne språket for det vi opplever, og hvordan skal vi klare å endre politikk og egne handlingsmønstre så det virkelig monner?

Nå møtes Vetlesen, Stalsberg og Riise til strategidiskusjon ledet av Morgenbladets Bernhard Ellefsen.