Krigens regler i dagens konflikter

bookmark

Genève- konvensjonene 60 år

torsdag 3. desember 2009, kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett i Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

Foto: ICRC

I år er det 60 år siden Genève- konvensjonene ble undertegnet. Formålet med konvensjonene er ikke å hindre krig eller konflikt, men å begrense de midler og metoder de krigførende parter kan benytte seg av. Regelverket skal beskytte og hjelpe de som ikke deltar aktivt i stridighetene: krigsfanger, sårede soldater og sivilbefolkningen. Til tross for at Genève-konvensjonene er ratifisert av alle verdens stater ser vi stadig at disse reglene brytes.

Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning har krigens regler i dagens konflikter?

Vi har invitert gjester som vil belyse krigens regler ut fa ulike synsvinkler. Deretter følger en times paneldebatt.

Program

18.00 Det finnes Regler i Krig. Røde Kors sier fra når de brytes.
Børge Brende, Generalsekretær i Røde Kors

18.15 Utfordringer knyttet til straffeforfølgning av krigsforbrytere i Norge
Petter Mandt, statsadvokat ved Det Nasjonale Statsadvokatembetet.

18.30 Krigens regler i praksis.
Per-Thore Bråten, oberstløytnant og juridisk rådgiver ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) og Tom Smelror, oberst FOH

18.45 Medias dekning av konflikter og brudd på krigens regler
Peter M. Johansen, journalist i Klassekampen

19.15 Paneldebatt

Ingen arrangement