Krisens retorikk og politikk

Krise! Om krisens retorikk og politikk

bookmark

onsdag 11. oktober 2017, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Vi er tilsynelatende omgitt av kriser. Flyktningkrisen, humanitære kriser, klimakrisen og finanskrisen er bare noen av dem. Begrepet krise former vår forståelse av store og små hendelser, det tiltrekker oppmerksomhet – og det påkaller politisk handling. Hvordan formes politikken av krisens retorikk? Havner noen kriser i skyggen av andre? Ropes det for ofte krise? Og hva vil det egentlig si at noe er en krise og noe annet ikke er det?

Arr – idéhistorisk tidsskrift inviterer til lansering av nytt nummer om temaet «krise» – med innledere som har arbeidet med flyktningkrisen og migrasjon til Norge. Etter innleggene vil det bli anledning til å stille spørsmål.

Innledere:

Morten Bøås – seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI: Flyktningkrise ja, men hvem sin krise?

Marry-Anne Karlsen – postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen (UiB): Hva haster og hva kan vente? Krisebetegnelsens betydning for og i asyl-og flyktningpolitikken.

Øyunn Holen – lege og medisinskfaglig rådgiver i Leger Uten Grenser: Krise eller ikke krise?

Ordstyrer er Haakon Flemmen

Vel møtt!

Ingen arrangement