Kriser og globale miljøproblemer krever nye løsninger

bookmark

Debatt

torsdag 5. november 2009, kl. 18:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Attac Blindern

Inngang: Gratis

Samfunnsøkonomen Fritz C. Holte redegjør i sin bok, ”Den fjerde vei”, og et nyskrevet hefte, ”Et forsøk på nytenkning”, for følgende:
Økonomien kan organiseres slik at internasjonale kriser og alvorlige globale miljøproblemer kan håndteres på en mye bedre måte enn nå.

Holtes innledning vil bli kommentert av tidligere finansminister, Per Kleppe, og tidligere leder i Venstre, Gunnar Garbo.

Møteleder: Cathrine Holst.

Ingen arrangement