KulturRikets tilstand

bookmark

Evaluering av "Giske-epoken" i norsk kulturliv

torsdag 22. oktober 2009, kl. 09:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Senter for kultur- og idrettsstudier ved Høgskolen i Telemark

Inngang: Billett

Kulturpolitikk har fått stor oppmerksomhet i årets valgkamp. Trond Giske og den rødgrønne regjeringen har styrt i fire år. Senter for kultur- og idrettsstudiar inviterer deg herved til en dagskonferanse, som denne gangen omhandler “Giske-epoken” i norsk kulturpolitikk.

Konferansen KulturRikets Tilstand skal gi en kunnskapsbasert evaluering av norsk kulturpolitikk. Den arrangeres første gang i høst. Konferansen trekker veksler på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om kulturfeltet. Forskere og andre fagpersoner gir korte, faglig baserte og kritiske vurderinger av ulike delområder av kulturfeltet. Hvert deltema skal belyses gjennom to innlegg/foredrag.

Temaene som tas opp er:

Giskeepoken i norsk kulturpolitikk: Regnskapets time Georg Arnestad
For mange fattige kunstnere? Eivind Slettemeås, Mari Torvik Heian
Den upolitiske idrettspolitikken Dag Vidar Hanstad, Jan Ove Tangen
Kulturarvens tilstand Odd Are Berkaak, Ole Marius Hylland
Bok-Norges tilstand Cecilie Naper, Knut Løyland
Billedkunst-Norge Øivind Storm Bjerke, Dag Solhjell
Nedlasting og digitalisering Eirik Newth, Lars Håkonsen
Festivaleriet Kirsti Hjemdal, Ailin Aastvedt
I etterkant skal også innleggene gis ut i en rapport, redigert av Senter for kultur- og idrettsstudiar.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt som skal oppsummere og nyansere bildet som har blitt tegnet i løpet av dagen. Temaet for debatten er “Makt og demokrati i norsk kulturliv”. I panelet sitter professor ved BI Anne-Britt Gran, rådgiver i Kulturrådet Sigrid Røyseng, Venstres Trine Skei Grande og professor ved HiT Geir Vestheim. Georg Arnestad er ordstyrer.

Vi har samlet et meget kompetent lag av foredragsholdere og debattanter, og legger opp til at dette blir en av de viktigste kulturpolitiske begivenhetene i år.

Oppdatert informasjon, program og påmelding finner du på www.hit.no/kulturriketstilstand

Senter for kultur- og idrettsstudiar er et forskingssenter oppretta ved Høgskolen i Telemark i samarbeid med Telemarksforsking. Senteret skal fremme forsking på høyt nivå om kultur- og idrettsfeltet med utgangspunkt i forskningsmiljøene ved de to institusjonene. Forskerne tilknyttet senteret har kompetanse på kulturpolitikk, kulturøkonomi, den sosiale organiseringa av kulturfeltet, idrettspolitikk, idrettsanlegg og den sosiale organiseringa av idrettsfeltet med mer. SKIs hjemmesider finner du på www.hit.no/ski

Ingen arrangement