Kun krig, fattigdom og konflikter?

bookmark

Politisk litteratur i Afrika

onsdag 18. november 2009, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteratruhuset

Inngang: Gratis

Må politisk litteratur i Afrika alltid handle om krig og fattigdom? Er det kun de store nasjonale konfliktene som når boksidene? 

Chenjerai Hove
bruker litteratur aktivt som politisk virkemiddel. Han måtte flykte fra sitt hjemland Zimbabwe etter å blitt truet på livet for sin regimekritikk, og er nå fribyforfatter i Stavanger. Hoves prisbelønte romaner Knokler og Skygger skildrer begge frigjøringskrigen i Zimbabwe. Sørafrikanske Niq Mhlongo skriver også samfunnskritisk, men har en annen tilnærming enn Hove. I romanen Dog Eat Dog bruker han satire og svart humor for å skildre en hverdag preget av arbeidsløshet, rus og kjønnspolitiske spørsmål. Er det et skifte i afrikansk litteratur fra de store samfunnsanalysene til det å skrive politisk på et mer personlig plan? Dagbladets Marte Michelet leder samtalen mellom de tre forfatterne.

Read about Chenjerai Hove’s Writers, Writing on Conflicts and Wars in Africa

Narratives of roots and routes: Niq Mhlongo’s novels and a celebration of Soweto in Baobab journal (South Africa)

Kongolesiske Alain Mabanckou kommer til Afrikansk uke, men deltar ikke på arrangementet denne kvelden som tidligere annonsert.

————————————————————————-

Tales of war, poverty and conflict
Political literature in Africa

Must political literature in Africa always depict war and poverty? Do big scale, national conflicts get all the attention? 

Chenjerai Hove
, former ICORN Guest Writer in Stavanger, City of Refuge (2005-2007), uses literature as a political means. He had to flee his native country after receiving a death threat for his criticism of the Zimbabwean regime. His award winning books Bones and Shadows both tell about life during the liberation war in Zimbabwe. Niq Mhlongo (South Africa) is also writing critically about society but with a different approach than Hove. Through the use of satire and humor in novels like Dog Eat Dog he depicts a daily life characterized by unemployment, drug abuse and gender issues. Is there a shift in African literature away from focusing on analysis of national conflicts, to writing politically on a more personal level? The conversation is moderated by Dagbladet’s Marte Michelet.

Arrangementet er en del av programmet under Afrikanske uke på Litteraturhuset 16.-21. november. Les mer her.

Les mer om forfatterne her. 

Afrikansk uke arrangeres av Litteraturhuset med støtte fra Utenriksdepartementet.

Ingen arrangement