Kvinnereisen

bookmark

Møter med feminismens tenkere

lørdag 8. mars 2008, kl. 13:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Humanist forlag

Inngang: Gratis

Hva er feministisk tenkning i dag? Hvordan kan vi utvikle oss som feminister – etter poststrukturalismens død? Hvem definerer kvinnen? Er det kvinnen selv? Eller er det mannen? Og hvordan ser kvinner egentlig på andre kvinner?

Birgitte Huitfeldt Midttun har møtt og snakket med ti av vår tids fremste feministiske tenkere: Julia Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray, Camille Paglia, Susan Bordo, Judith Butler, Martha Nussbaum, G.C. Spivak, Drucilla Cornell og Toril Moi.

Hun skriver om møtene i boka KVINNEREISEN. Møter med feminismens tenkere. Disse kvinnene preger den moderne feministiske tenkningen og har dannet grunnlag for mye av den feministiske diskusjonen av i dag. Boka er resultat av en reise mot moderne feministisk teori.

Birgitte Huitfeldt Midttun snakker om møtene, disse kvinnenes bidrag til feministisk tenkning og praksis – og om aktuell feministisk debatt.

Luce Irigaray skriver at det kreves hardt arbeid å bli til som kvinne og som 80-åring vet hun at det er en livslang reise, ”and a lonely one too”…

Ingen arrangement