Lær å fly

bookmark

Praktisk kreativitet og innovasjon

onsdag 16. januar 2008, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Stig Hjerkinn Haug

Inngang: Billett

Hva fremmer, og hemmer, kreativitet og nyskapning? Hvordan kan en omsette ideer til løsninger? Lyst og motivasjon er to av de mest sentrale egenskapene som trengs for å sette ideer ut i livet. På dette halvdagsseminaret vil Stig Hjerkinn Haug avkrefte forestillingene om at kreativitet er forbeholdt de få, og han vil gi konkrete tips til hvordan ideer kan realiseres. Hjerkinn Haug foreleser ved flere høgskoler i Norge, samt at han leder idéutviklingsprosjekter og jobber som rådgiver i næringslivet. Han har skrevet flere bøker om praktisk kreativitet. 

Påmelding kan gjøres på www.billettluka.no eller se seminarets nettsider www.læråfly.com. Seminaret holdes også 15. og 17. januar.

Ingen arrangement