Lansering av RØST: Helse

bookmark

torsdag 11. desember 2008, kl. 18:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Radikalt økonominettverk

Inngang: Billett

Kan man sette en pris på et menneskeliv? Vil vi få bedre helse ved å endre hvordan leger blir lønnet eller ved å gi mer ressurser til sykehusene? Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil? Slike spørsmål gjør helse til et svært sentralt tema i den politiske debatten.

Denne utgivelsen i RØST-serien forsøker å belyse ulike felt innenfor helse- og helseøkonomifeltet. Tidsskriftet inneholder populariserte samfunnsøkonomiske artikler som belyser temaet i et politisk perspektiv.

Program
Kort presentasjon ved Kjersti Helene Hernæs, medredaktør av RØST: Helse. Noen av forfatterne vil deretter presentere sine artikler:

Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil?
Eli Feiring, doktorgrad i statsvitenskap og er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Velferdsstatens barn: en gjeng latsabber?
Simen Markussen, doktorgradsstipendiat ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Kaffe, pepperkaker og gløgg vil bli servert.

Radikalt økonominettvekt er et møtested for radikale økonomer og økonomistudenter. Vi ønsker å være en kunnskapsleverandør som synliggjør en motvekt til høyresidens økonomer. Vi vil vise alternative vinklinger i den økonomisk-politiske debatten, og forsøke å gjøre økonomiske problemstillinger tilgjengelig for flere.

Ingen arrangement