Lansering av temanummer om enslige mindreårige asylsøkere

bookmark

Kontur tidsskrift

fredag 27. november 2009, kl. 16:00

Sal: Kverneland (2. et)

Inngang: Gratis

Vi ønsker med dette å invitere til (noe forsinket) lansering av KonturTidsskrifts temanummer om enslige mindreårige asylsøkere. Dette er ungdom og barn som alene, uten foreldre eller andre foresatte, kommer til Norge for å søke vern og opphold her i landet. Denne gruppen asylsøkere har vært mye omtalt i mediene det siste året, særlig i forbindelse med en kraftig økt tilstrømning bl.a. fra Afghanistan, som har ført til ekstra press på mottaksapparatet og til politisk debatt av tiltak for å begrense tilstrømningen, f.eks. gjennom etablering av barnesentre i Afghanistan.

På lanseringsarrangement vil flere bidragsytere fra nummeret innlede. Berit Berg (NTNU) og Elisabeth Gording Stang (HiO) vil snakke om hvilke barnefaglige hensyn som bør gjelde for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil også presentere prosjekter fra The Trinity Centre i London som hjelper enslige mindreårige asylsøkere med å takle overgangen til et nytt liv i Storbritannia. Yesim Deveci som skriver om et av disse prosjektene i temanummeret, kommer til lanseringen for å fortelle om flere av hennes erfaringer fra Project DOST (www.thetrinitycentre.org).

Temanummeret er produsert i samarbeid med NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, og inneholder i helhet bidrag fra forskere og fagpersoner som jobber med denne gruppen enten i Norge eller Storbritannia (London).

Lanseringsarrangementet er gratis og åpent for alle. Forhåndpåmelding er ikke nødvendig, men ønsker man å være sikker på å få sitteplass, kan man sende en e-post til info@konturtidsskrift.no med beskjed om påmelding så vil plass reserveres.

Temanummeret kan lastes ned gratis fra KTs nettsider: www.konturtidsskrift.no

Ingen arrangement