Voksesmerter

bookmark

Latinamerikansk identitet i litteraturen

lørdag 10. november 2012, kl. 14:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

«Å lese er å skjule sitt eget ansikt. Å skrive er å la det komme til syne,» skriver Alejandro Zambra i romanen Måter å komme hjem på. Her handler det om en ung forfatter som reflekterer over egen identitet og oppvekst under militærdiktaturet i Chile. I Paula Ilabaca  Núñez’ diktsamling, la ciudad lucía, er det urbanitet og seksualitet som er tema når diktene sirkler inn en ung jente, og en ung by, og deres felles voksesmerter. Meksikanske Guadalupe Nettel lar også egen barndom være bakgrunn for romanen El cuerpo en que nací. Gjennom hovedpersonen, som har en medfødt defekt på det ene øyet, undersøker hun endringer i tradisjonelle familieforhold i et moderne Mexico, og utforsker forholdet mellom kropp, identitet og fremmedgjøring. Tre forfattere som alle bruker seg selv og sin barndom i et forsøk på å skrive fram både sin egen og sitt lands identitet. Hvordan være sine foreldres sønner og døtre, og samtidig skrive romaner i en ny, urban tid? Forfatterne samtaler med Fabian Mosenson.

Foredrag og samtale på spansk med simultantolking til norsk.

Foredraget er en del av et åpent publikumsseminar lørdag 10. november:

(Merk: hele lørdagsprogrammet holdes på spansk med simultantolkning til norsk)

LATINAMERIKANSKHET
Hva binder Argentina i sør sammen med Mexico i nord? Hvor mye har brasilianere og guatemalere til felles? Betegnelsen «Latin-Amerika» ble brukt for første gang på midten av 1800-tallet. I 1862 skrev poeten og bolivaristen José María Torres Caicedo diktet «De to Amerikaer» («Las dos Américas») som har blitt stående som den første litterære skildringen av et latinamerikansk kontinent. Hva tenker forfattere om dette i dag? Finnes det noe felles latinamerikansk på tvers av landegrensene?

PROGRAM LØRDAG 10. NOVEMBER
13.00: Hva er det latinamerikanske? Foredrag ved Martín Hopenhayn
14.30: Lucia støy/la ciudad lucía. Poesiperformance ved Paula Ilabaca Núñez
14.45: Voksesmerter. Samtale med Alejandro Zambra, Paula Ilabaca Núñez og Guadalupe Nettel om latinamerikansk identitet i litteraturen
16.00: Eksil. Samtale med Horacio Castellanos Moya, Emiliano Monge og Patricio Pron om hjemlandet sett fra utsiden