Lesekafé med bok til alle

bookmark

Høytlesning

torsdag 3. juni 2010, kl. 10:00

Sal: i LesBar

Arrangør: Leser søker bok og NFU

Inngang: Gratis

Velkommen til Lesekafé på Litteraturhuset! Vi leser høyt for voksne som synes det kan være vanskelig å lese selv. Denne dagen leser vi ei bok som er lett å forstå.

Påmelding til hbb@lesersokerbok.no.

Ingen arrangement