Litteraturens framtid: Romanens anatomiILL.: Wikipedia

Litteraturens framtid: Romanens anatomi

bookmark

Foredrag ved Siri Hustvedt

tirsdag 5. september 2017, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratisbilletter legges ut på nett 29.8 kl. 09.00

Hvor er litteraturen på vei? Hvilken kraft har litteraturen til å skape empati og nye ståsteder? På hvilken måte gir den plass og stemme til dem som ikke kommer til orde? Har litteraturen makt til å takle de materielle og mellommenneskelige utfordringene vi står overfor? Kan den si noe om menneskenes tilstand og menneskehetens framtid?

Som en markering av vårt tiårsjubileum ser Litteraturhuset framover. Vi har invitert et knippe forfattere som gjennom sin skrift og sitt virke på ulike måter går inn i denne tematikken og gir oss en bedre forståelse av vår historie og den verden vi lever i, gjennom ord, kunst og litteratur.

Siri Hustvedt er en av forfatterne som denne høsten vil gjeste Litteraturhuset og belyse disse spørsmålene fra sitt unike ståsted. Gjennom en rekke romaner og essays, så vel som sakprosa og fagartikler, har hun sirklet inn spørsmål om identitet, kjønn og sansning.

Hun kombinerer bred kunnskap fra felt som nevrovitenskap, psykologi, litteratur og kunst og utforsker menneskesinnet, det kroppslige, det kunstneriske og menneskets tilstand på ofte forfriskende og forunderlig vis.

Foredraget holdes på engelsk.

På grunn av forventet stor pågang blir det lagt ut gratisbilletter en uke i forkant av arrangementet.