Litteraturvitenskap femti år

bookmark

Litteratur på grensen

tirsdag 1. desember 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Avd. for allmenn litteraturvitenskap ved UiO

Inngang: Gratis

Verk, tekst, skrift, intertekstualitet, dekonstruksjon, diskursanalyse, nærlesning, autonomi, strukturalisme, kanon, pragmatisme, autentisitet, intensjonalitet… Allmenn litteraturvitenskap har vært begrepslaboratorium, teorifabrikk, undervisningsfag og forskningsdisiplin i femti år. Hva har vi lært av litteraturvitenskapen? Hvor går veien videre?

Med informasjonssjef Bjarne Buset, Gyldendal, bokmagasinansvarlig Karin Haugen, Klassekampen, forfatter Vigdis Hjorth, journalist Siss Vik, NRK, professor Jon Haarberg, UiO, og professor Knut Stene-Johansen, UiO.

Ingen arrangement