Liv laga

bookmark

Erfaringer fra Steinerskolen

tirsdag 2. mars 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Steinerskoleforbundet

Inngang: Gratis

En ny bok fra Arneberg Forlag er nå på markedet med en bred presentasjon av Steinerskolen. Norge har i over 80 år hatt Steinerskoler, og det er snart 90 år siden Rudolf Steiner trakk fulle hus i Nobelsalen med sine pedagogiske foredrag. I dag er det 35 Steinerskoler i Norge med over 5000 elever, og mer enn 20 000 barn har vært steinerskoleelever siden starten. Likevel viser undersøkelser at allmennhetens kunnskap om Steinerskolen er beskjeden. Mange har de senere år ikke hatt tilgang til annen informasjon enn noen runder med kritikk av skolen i tabloidpressen.

Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen er en bok med alle forutsetninger for å rette på dette. Den inneholder et større antall betraktninger fra elever som har gått og går der, deres erfaringer på godt og ondt med et skoleslag som åpent erklærer seg som forkjemper for ”Oppdragelse til frihet”. Lykkes Steinerskolen i dette forhavende? Det får du svært interessante og velskrevne svar på i boken.

Det er ellers en mangslungen bok forlaget ønsker å presentere: Foreldre, forskere og lærere ser på skolen med hver sine briller. Hva med Steinerskolen i Kunnskapsløftets tid? – Her står det mye du garantert ikke visste fra før. Denne boken er rett og slett Steinerskolen i stereo. Redaktørene Svein Bøhn, Peter Normann Waage og Cato Schiøtz møter du på Litteraturhuset da boken presenteres. Programmet omfatter også bidrag fra steinerskoleelever. Det blir selvfølgelig tid til spørsmål fra salen.

Ingen arrangement