Livet, galskapen og ordene

bookmark

Julia Kristeva i samtale med Hanne Ørstavik og Vigdis Hjorth

lørdag 26. september 2009, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Den fransk-bulgarske forskeren Julia Kristeva er en av verdens ledende intellektuelle. Helt fra hun som 25-åring kom til Paris i 1966 på universitetsstipend i tekstteori, har hun vært kjent for å snu opp ned på vedtatte sannheter. Hennes forskning vekker ofte debatt, blant annet her i Norge da hun ble tildelt Holbergprisen i 2004.

Kristeva er i utgangspunktet lingvist med litteratur som fagfelt. Hun er også praktiserende psykoanalytiker og har markert seg som en nytenkende, og tidvis kontroversiell,
feministisk tenker. I verket Le Génie féminine, som har undertittelen «Livet, galskapen og ordene», diskuterer hun kvinners kreativitet og kompleksitet – det hun kaller det kvinnelige geni. «Forestillingen om individuell kvinnelig genialitet kan føre oss ut av massefeminismen, hvor unikheten til den enkelte kvinne risikerer å bukke under», hevder hun. Her fremmer hun en feminisme som oppfordrer kvinner til å tenke annerledes enn menn og ikke gjemme seg bak ideen om likestilling for enhver pris.

På Litteraturhuset møter Kristeva to norske forfattere som begge er opptatt av språk, psykologi og kvinners mange roller. På ulike måter beskriver Hanne Ørstavik og Vigdis Hjorth møtet mellom kvinner og menn og de ulike kjønnsrollene man kan føle seg presset inn i. Forsker ved Ibsensenteret Birgitte Huitfeldt Midttun ga nylig ut boka Kvinnereisen. Møter med feminismens tenkere. Hun vil åpne med å intervjue Kristeva med utgangspunkt i trilogien Det kvinnelige geni (Le Génie féminin, 1999 – 2002), og deretter lede en samtale mellom de tre kvinnene.

Arrangementet vil foregå på engelsk, fransk og norsk.
Arrangementet inngår i Høgskolen i Oslos Kristeva-dager. Se fullt program i egen link.

Ingen arrangement