Lovens ofre

bookmark

Minoritetskvinners (u)likestilling i norsk lovverk

torsdag 1. mars 2018, kl. 10:30 til kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: MiRA-Senteret

Inngang: Gratis

2017 ble et svært viktig år for feminismen og likestilling, hvor kvinner over hele verden hevet stemmen og utfordret makteliter til å lytte til deres historier. Kvinnefellesskapet og kampen for like rettigheter er viktigere enn på lenge!

I anledning den internasjonale kvinnedagen inviterer MiRA-Senteret til et viktig arrangement om minoritetskvinners rettsstilling i norsk politikk og lovverk, med tittelen «Lovens ofre». MiRA-Senteret mener flere hyppige lovendringsforslag fra de siste regjeringer bidrar til å undergrave menneskerettslige prinsipper, til fordel for andre politiske hensyn. Endringene har skjedd i utlendingsloven, statsborgerloven, diskrimineringsvernet, regler for voksenopplæring, trygde- og pensjonsregelverket herunder barnetrygden, og i andre deler av velferdssystemet. MiRA-Senteret mener disse lovendringene påvirker og bidrar til å svekke likestillingen for minoritetskvinner, særlig for de med innvandrer- og flyktningbakgrunn, som må betale en høy pris for reelle muligheter i Norge. Ofte diskuteres synlige hinder for likestilling, men alt for sjelden utfordres de strukturelle barrierene som faktisk hindrer minoritetskvinners mulighet til likeverdig deltakelse i det norske samfunnet.

MiRA-Senteret inviterer alle interesserte velkommen til å bidra i en viktig dialog og til erfaringsutveksling om et høyst aktuelt tema.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Av hensyn til servering og begrensede plasser ber vi deg likevel sende din påmelding til post@mirasenteret.no.

Inviter venner og bekjente og delta på vårens viktigste 8.mars-arrangementet om mangfoldig likestilling!

#lovensofre #feminismeforalle #forumforbevvistevalg

Velkommen skal du være!

 

PROGRAM:

10.30 – 11.00: Lunsjservering, te og kaffe.

11.00 – 11.10: Innledning v/MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi:
«Like rettigheter for alle? – Strukturelle barrierer for minoritetskvinners likestilling».

11.10 – 11.20: Innlegg fra politisk hold – Kommer.

11.20 – 11.35: Ragnhild Hennum, Instituttleder ved Norsk senter for menneskerettigheter og leder av Norges kvinnelobby:
«Minoritet- vs. majoritetskvinners rettigheter i norsk lovverk – hvorfor skjevfordeling?»

11.35 – 11.50: Frøydis Patursson, leder av JURK – Juridisk rådgivning for kvinner: «Konsekvenser av minoritetskvinners sårbare stilling med hensyn til juridisk og økonomisk selvstendighet etter norsk lovverk»

11.50 – 12.05: Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud:
«Et interseksjonelt perspektiv på norsk lovverk og forvaltningspraksis – minoritetskvinners rettigheter i skjæringspunktet»

12.05 – 12.20: Attia Mirza Mehmood, leder av Samhold i mangfold og frivillighetsarbeid (SIMOF):
«Strukturelle barrierer for minoritetskvinners likestilling – hva må gjøres?»

12.20 – 12.55: Panelsamtale og plenumsdiskusjon.
12.55 – 13.00: Oppsummering og sluttinnlegg.

Ingen arrangement