Lovisenberg-salong 1

Lovisenberg-salong

bookmark

Hvordan virker psykoterapi?

fredag 3. mars 2023, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Lovisenberg sykehus

Inngang: Gratis - ingen påmelding

I kjølvannet av NRKs program Folkeopplysningen ble debatten omkring hvorvidt psykoterapi faktisk virker, og eventuelt hva som virker, aktualisert også utenfor fagfeltet. Vi på Lovisenberg sykehus ønsker å fortsette denne nyttige samtalen og har invitert dyktige fagpersoner til å komme med sine perspektiver på behandling av psykiske lidelser, hva som virker best i psykoterapi og hvordan vi best mulig kan skape gode behandlinger i offentlig helsetjeneste. Panelet består av Lars Lien, psykiater og leder i norsk psykiatrisk forening, Kim Karlsen, psykologspesialist og fagsjef i Psykologforeningen og Helene Nissen-Lie, psykologspesialist og professor v/ UiO. Samtalen ledes av Ole Andre solbakken, psykologspesialist og fagavdelingsleder for klinisk psykologi på UiO.

Vel møtt!

Ingen arrangement