Lykken – hva er det?

bookmark

Eyjólfur K. Emilsson og Øyvind Rabbås

tirsdag 27. april 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Senter for grunnforskning, Det Norske Videnskaps-Akademi

Inngang: Gratis

Antikkens filosofer var svært opptatt av lykken og det gode liv. Men deres tanker kan noen ganger virke – og virket i sin tid – ganske radikale, for ikke å si skandaløse. I dag er lykken igjen blitt et tema i media, politikk og forskning. Hva skjer når vi lar antikkens tenkere tale til oss i dag?

Ingen arrangement