Making it in China

bookmark

Lanseringsdebatt

tirsdag 29. april 2008, kl. 12:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Høyskoleforlaget

Inngang: Gratis

Innledere for diskusjonen er Philip Lote, NRK, og Chen Wei, LO.

Making it in China er redigert av Merete Lie, Ragnhild Lund og Gard Hopsdal Hansen Antologien gir forskjellige perspektiver på hvilken innflytelse norske og andre multinasjonale selskaper har på dagliglivet i Kina, men også hvordan Kina bidrar til å påvirke de om kommer inn. 

Boken er et samarbeid mellom skandinaviske og kinesiske forskere, noe som er med på å gi den større dybde og spennvidde. Bokens artikler er skrevet på engelsk. Bidragsyterne inkluderer blant annet: Harald Bøckmann, Zhou Dunren, Werner Christie, Tony Fang, Sun Zhongxin, Shi Lina, Lisbet Sauarlia, Wang Jufen, Henning Kristoffersen, Carl Lewin, Sissel Hammerstrøm, Randi Lunnan og Rolf Petter Amdam og redaktørene selv. Enkel servering.

Ingen arrangement