“Man fødes ikke til kvinne…”

bookmark

Tove Pettersen om Simone de Beauvoirs Det annet kjønn

lørdag 8. mars 2008, kl. 14:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Det sies at Beauvoirs bok Det annet kjønn (1949) førte til samlivsbrudd over hele Europa. Sant er det i hvert fall at Vatikanet umiddelbart satte den på listen over forbudte bøker, og der ble den stående lenge. I dag regnes Det annet kjønn som en feministisk klassiker. Beauvoirs analyser av undertrykking og hennes frigjøringsteori har hatt betydning både innenfor og utenfor akademia. Det annet kjønn har også påvirket etterkrigstidens frigjøringsbevegelser og bidratt til kvinnebevegelsens framgang. Kvinnen er «den andre», hevder Beauvoir. Kvinner betraktes hele tiden som et avvik i en verden der mannen er normen. I sin bok tar hun et oppgjør både med kulturelle myter om hva en kvinne er. Den eksistensialistiske filosofen mener at det å være kvinne ikke er noe man blir født som, men derimot noe man formes til. Og man formes til passivitet, avhengighet og ufrihet. Tove Pettersen foreleser på kvinnedagen i serien «Bøkene som forandret verden». Hun er førsteamanuensis i filosofi og har forsket på frihets- og feminismebegrepet hos Beauvoir.

Ingen arrangement