Marsteinforelesninga

bookmark

Virkelighet gjennom litteraturen

lørdag 10. mai 2008, kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

Trude Marstein vil snakke om litteratur og virkelighet. Ikke om virkelighet i litteraturen, altså det biografiske/dokumentariske, men om virkelighet gjennom litteraturen; hva i litteraturen som skaper inntrykk av virkelighet, og hvordan disse inntrykkene skapes. Og hvordan hun selv opplever virkelighet gjennom bøker hun leser. 

Det typiske fiksjonsmennesket er velkjent, men som fiksjonsmenneske, ikke som virkelig menneske. Det er store forskjeller mellom det typiske i fiksjonen og det typiske i virkeligheten.

Hvordan gjør man en vanlig person, som ikke gjør noe spektakulært, som det ikke skjer noe dramatisk med, interessant, hvordan får man denne personen til å gjøre inntrykk gjennom sin vanlighet, gjennom sin ekstreme, intense tilstedeværelse i virkeligheten?

Trude Marsteins siste bok var Gjøre godt (2006). 

Norsk Forfattersentrum arrangerer Forfatterforelesninga hver måned for å øke det sene litteratursnakket i det offentlige, kjappe rom.

Ingen arrangement