Masker og motstand

bookmark

Diskré homoliv i Norge 1920–1970

mandag 9. juni 2008, kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Unipub

Inngang: Gratis

Lansering av Hans W. Kristiansens Masker og motstand.

Det vi i dag betegner som ”åpne homofile” eksisterte knapt før 1970. Men så langt tilbake som på 1920-tallet ser det ut til å ha levd par bestående av to kvinner eller to menn i norske bygdesamfunn uten at de av den grunn ble utstøtt eller skandalisert. Likeledes ser det ut til å ha eksistert nettverk av mer eller mindre åpenlyst homofile menn i småbyer på 1950-tallet. Hans W. Kristiansen tar i denne boka for seg disse menneskenes liv og homoseksualitetens vilkår i nyere norsk historie, et område som tidligere har vært lite behandlet.

Hans W. Kristiansen er sosialantropolog og har i over ti år arbeidet med forskning om lesbiske og homofiles livsvilkår, livsløp og historie. Han disputerte i 2004 over doktoravhandlingen Kjærlighetskarusellen, basert på eldre homofile menns livshistorier og har publisert flere artikler om homoseksuell identitet og historie. Siden 2007 har han vært ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik.

Ingen arrangement