Meningen med sex I

bookmark

Miniseminar og vernissage

torsdag 14. februar 2008, kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

«Skammen har flyttet seg fra seksualitet til selvrealisering,» skriver sosiologen Per Solvang i Meningen med sex. Noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undersøkelser.  edaktørene, kjønns- og medieforsker Wencke Mühleisen og billedkunstner Christel Sverre, tar i denne nordiske antologien for seg iscenesettelse av seksualisering og ser på seksualitetens forbindelser til kunst og forskning. Temaet belyses fra mange synsvinkler: kjønn, etnisitet, klasse, estetikk og politikk. Med svært ulike bidragsytere og ulike sjangrer rettes søkelyset mot viktige samfunnsmessige og kulturelle spørsmål knyttet til kropp, kjønn og seksualitet. Hvorfor går for eksempel kvinnelig onani for å være en feministisk frigjøringsform, mens mannlig onani ofte blir forbundet med ensomhet og seksuell desperasjon?

Seminaret kommenterer og diskuterer bidragene. Sosiolog Jan Wickman, Åbo Akademi og Anne Karin Jortveit, billedkunstner og skribent, er blant hovedinnlederne.

Ingen arrangement